Musik

Kontaktpersoner

Rebecka Ros

0738-473223

Kalender

 
torsdag den 1 mars
kl. 18:30 till kl. 21:00

Ekumenisk körövning inför körkonsert 4 mars
VISST SKA JORDEN LEVA
under ledning av Carin Åkesson

Götene Församlingshem

söndag den 4 mars
kl. 13:00 till kl. 17:00

GENREP Visst ska jorden leva
under ledning av Carin Åkesson

Kinne Kleva kyrka

söndag den 4 mars kl. 18:00

VISST SKA JORDEN LEVA

Hör körsångare under ledning av Carin Åkesson sjunga sånger som berör oss om hållbarhet inom mat, miljö och människor.
Stefan Edman läser från sina egna texter.

KINNE KLEVA KYRKA
Detta är ett samarrangemang mellan Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan och Korskyrkan i Götene.
Götene kommun sponsrar evenemanget.

Fritt inträdde. Utgångskollekt

söndag den 11 mars kl. 11:00

Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Enoksson
Pastor
0706-893015
Marianne Björk Kellgren
Diakon
0707-547015

Telefon expedition
0511-50304