• kenburns1

BÖNEVECKA FÖR KRISTEN ENHET

Välkommen

JUST NU  har vi endast våra gudstjänster digitalt och annan verksamhet är vilande p g a smittrisk och rådande restriktioner.
SE våra gudstjänster på YOUTUBE (sök på  Equmeniakyrkan Götene)  eller gå in via länken: https://www.youtube.com/channel/UC062R1KILNJ5zaYYsbPz3jg?view_as=subscri...

Du är också VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG om du har frågor, vill ha samtal eller lämna ett böneämne.

I BREVET  kan du läsa mer om församlingen och vad som är planerat. När det gäller planeringen vill vi reservera oss för ändringar eftersom läget hela tiden ändrar sig. Vi vill anpassa oss efter rådande omständigheter och bidra till att smittan hålls nere och samtidigt vill vi ha en beredskap att erbjuda möten på de sätt som är möjliga.

MED ÖNSKAN OM GUDS VÄLSIGNELSE!

Brevet

 

Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Ida Andersson
Ungdomsledare
0709-384990
Emil Johansson
Församlingsutvecklare
072 727 52 22
Erik Jonåker
Församlingsutvecklare
072 238 12 17

Telefon expedition
0511-50304