Gudstjänster

Under pandemin anpassar vi vårt gudstjänstfirande efter de restriktioner som gäller vilket för närvarande innebär att vi endast har gudstjänster som sänds via vår Youtube-kanal. Se länk på startsidan. Vi hoppas att vi sen kan återgå till det som står nedan:

Varje söndag inbjuder vi till gudstjänst i Equmeniakyrkan. Vår vanligaste gudstjänsttid är 11.00 men ibland kan det  förekomma att vi möts kl 16.00 eller 18.00. På sommaren är gudstjänsterna kl 10.00 och under juli månad är gudstjänsterna ekumeniska. Det händer också att vi under året firar gudstjänst tillsammans med andra församlingar, antingen i Equmeniakyrkan eller i någon av de andra kyrkorna i kommunen. En gång i månaden, oftast den första söndagen, firar vi nattvard.

Gudstjänsten är öppen för alla och vi vill i våra gudstjänsterna vara en kyrka för hela livet. Vi har söndagsskola/barnpassning under höst och vår. En gång per termin medverkar barn och personal från Smulan i gudstjänsten.

Varje söndag är det kyrkkaffe.

Det finns också regelbundna gudstjänster på våra äldreboenden som kyrkorna turas om att ansvara för.

 

Kontaktpersoner

Marianne Boström

Ledig på måndagar
0706-893015

Kalender

 
söndag den 24 oktober kl. 11:00

"Livet ett uppdrag här och nu" 
Predikan Marianne Boström. Sång av Hanna Klaar.
Gtj-ledning Emil Johansson. Musik Ewa Johansson
Teknik Per, Tore och Ingemar  Nattvard EJ, ALS, LW, HF
 KYRKKAFFE  (omg 3)    Efter kyrkkaffet sångövning inför ahd

söndag den 31 oktober kl. 11:00

Predikan Erik Jonåker, medverkan av Smulans personal
Sång Vilma Jonsson  Gtj-ledn Benga Gindemo 
Musik Margareta Abrahamsson  
Teknik Anders, Emil och Ingemar
KYRKKAFFE (omg 3)

lördag den 6 november kl. 11:00

Livet en gåva - nu och för evigt.
Predikan o gtj ledning Marianne Boström
Körsång  (övning 9.00)   Musik Carine Svensson
Teknik Roger, Evelina, Karolina
Kyrkkaffe (omg 4)

söndag den 7 november kl. 18:00

Emil Johansson, Vilma Jonsson m fl.  (sänds ej på Youtube)
Teknik Nicklas, Clas och Lennarth

söndag den 14 november kl. 11:00

Predikan Emil Johansson. Sång av Vilma Jonsson.
Gtj-led Ewa Johansson. Musik Margareta Abrahamsson
Teknik Erik, Oskar och Ingemar
KYRKLUNCH (omg 4)
ADMINISTRATIONSMÖTE med val inför 2022


Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Vilma Jonsson
Ungdomsledare
072 585 13 88
Emil Johansson
Församlingsutvecklare
072 727 52 22
Erik Jonåker
Församlingsutvecklare
072 238 12 17

Telefon expedition
0511-50304