Gudstjänster

Varje söndag inbjuder vi till gudstjänst i Equmeniakyrkan. Vår vanligaste gudstjänsttid är 11.00 men ibland kan det  förekomma att vi möts kl 16.00 eller 18.00. På sommaren är gudstjänsterna kl 10.00 och under juli månad är gudstjänsterna ekumeniska. Det händer också att vi under året firar gudstjänst tillsammans med andra församlingar, antingen i Equmeniakyrkan eller i någon av de andra kyrkorna i kommunen. En gång i månaden, oftast den första söndagen, firar vi nattvard.

Gudstjänsten är öppen för alla och vi vill i våra gudstjänsterna vara en kyrka för hela livet. Vi har söndagsskola/barnpassning under höst och vår. En gång per termin medverkar barn och personal från Smulan i gudstjänsten.

Varje söndag är det kyrkkaffe.

Det finns också regelbundna gudstjänster på våra äldreboenden som kyrkorna turas om att ansvara för.
Onsdagar kl 15.30 på Lundagården, Torsdagar kl 14.30 Kastanjegården, 15.30 Helenagården samt 16.15 på Ceciliagården.

 

Kontaktpersoner

Marianne Enoksson

Ledig på måndagar
0706-893015

Kalender

 
söndag den 20 januari kl. 11:00

Ekumenisk högmässa i Forshems kyrka. Biskop em Erik Aurelius.
Sång av Ekumeniska kören
Kyrklunch i församlingshemmet (60 Kr), anmälan senast 14 januari tel 0511-285 74
Föredrag "Framåt mot Jesus. Om gamla testamentets betydelse i kristendomen"

fredag den 25 januari kl. 19:00

Möte med Prisma i Korskyrkan

söndag den 27 januari kl. 11:00

"Våga tro"
Predikan Marianne Enoksson
Sång av Stina Kjeller
Kyrkkaffe (oms.gr 5)
Gudstjänstledare Julia Skarp
Musik Carine Svensson
Teknik Roger och Evelina Wändal

söndag den 3 februari kl. 11:00

"Jag spanar efter Herren" 
Predikan Marianne Enoksson
Sång av Solid Ground
Kyrklunch (oms.gr 5)
Gudstjänstledare; Ida Andersson
Musik: Ewa Johansson
Nattvard; PML, ABÅ, BÅG, BE
Teknik: Lennarth och Christoffer

söndag den 10 februari kl. 11:00

Predikan: Jörgen Eklund
Kyrkkaffe (oms.gr 6)
Gudstjänstledare: Börje Fredriksson
Musik: Margot Rydberg
Teknik: Erik och Oskar Walfridsson

 


Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Enoksson
Pastor
0706-893015

Telefon expedition
0511-50304