Gudstjänster

Varje söndag inbjuder vi till gudstjänst i Equmeniakyrkan. Vår vanligaste gudstjänsttid är 11.00 men ibland kan det  förekomma att vi möts kl 16.00 eller 18.00. På sommaren är gudstjänsterna kl 10.00 och under juli månad är gudstjänsterna ekumeniska. Det händer också att vi under året firar gudstjänst tillsammans med andra församlingar, antingen i Equmeniakyrkan eller i någon av de andra kyrkorna i kommunen. En gång i månaden, oftast den första söndagen, firar vi nattvard.

Gudstjänsten är öppen för alla och vi vill i våra gudstjänsterna vara en kyrka för hela livet. Vi har söndagsskola/barnpassning under höst och vår. En gång per termin medverkar barn och personal från Smulan i gudstjänsten.

Varje söndag är det kyrkkaffe.

Det finns också regelbundna gudstjänster på våra äldreboenden som kyrkorna turas om att ansvara för.
Onsdagar kl 15.30 på Lundagården, Torsdagar kl 14.30 Kastanjegården, 15.30 Helenagården samt 16.15 på Ceciliagården.

 

Kontaktpersoner

Marianne Enoksson

Ledig på måndagar
0706-893015

Kalender

 
fredag den 26 oktober kl. 19:00

MÖTE MED PRISMA I KORSKYRKAN

söndag den 28 oktober kl. 11:00

"Är jag en vindfläkt"

Gtj ledare: Ida Andersson
Predikan: Marianne Enoksson
Sång: Rebecka Ros
Musik: Margot Rydberg

Kyrkkaffe

Teknik: Anders och Emil

torsdag den 1 november kl. 15:30
lördag den 3 november kl. 11:00

"På väg mot ljuset"

Gtj ledare Ann-Britt Åstrand
Predikan: Marianne Enoksson
Sång: Brödragruppen
Musik: Margareta Abrahamsson

Kyrkkaffe

Teknik: Roger Wändahl
NV: PM, ABÅ,BÅG, BE

söndag den 11 november kl. 11:00

"En himmel att hoppas på"

Gtj ledaren Börje Fredriksson
Predikan: Marianne Enoksson
Sång: Andreas och Edvin Wändahl
Musik: Ewa Johansson

Kyrklunch 
Equmeniakyrkan i Götenes administrationsmöte

Teknik: Lennarth och Christoffer

 


Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Enoksson
Pastor
0706-893015
Marianne Björk Kellgren
Diakon
0707-547015

Telefon expedition
0511-50304