Gudstjänster

Varje söndag inbjuder vi till gudstjänst i Equmeniakyrkan. Vår vanligaste gudstjänsttid är 11.00 men ibland kan det  förekomma att vi möts kl 16.00 eller 18.00. På sommaren är gudstjänsterna kl 10.00 och under juli månad är gudstjänsterna ekumeniska. Det händer också att vi under året firar gudstjänst tillsammans med andra församlingar, antingen i Equmeniakyrkan eller i någon av de andra kyrkorna i kommunen. En gång i månaden, oftast den första söndagen, firar vi nattvard.

Gudstjänsten är öppen för alla och vi vill i våra gudstjänsterna vara en kyrka för hela livet. Vi har söndagsskola/barnpassning under höst och vår. En gång per termin medverkar barn och personal från Smulan i gudstjänsten.

Varje söndag är det kyrkkaffe.

Det finns också regelbundna gudstjänster på våra äldreboenden som kyrkorna turas om att ansvara för.
Onsdagar kl 15.30 på Lundagården, Torsdagar kl 14.30 Kastanjegården, 15.30 Helenagården samt 16.15 på Ceciliagården.

 

Kontaktpersoner

Marianne Enoksson

Ledig på måndagar
0706-893015

Kalender

 
söndag den 25 februari kl. 11:00

”Att följa när du inte vill”
Gtj ledare Erik Jonåker 
Medverkan av Marianne Enoksson
Musik Margot Rydberg
Sång av Miriam Gindemo
Söndagsskola
Utgångskollekt till pastors- och diakonutbildningen
NTV: AKR, MG, TG, UÅ

Teknik Anders Åkesson och Emil Johansson

Kyrkkaffe
(oms.gr 5)

torsdag den 1 mars kl. 14:30
torsdag den 1 mars kl. 15:30
fredag den 2 mars kl. 19:00

Vi firar Världsböndagen med Gudstjänst i Ledsjö kyrka.

onsdag den 7 mars kl. 15:30

Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Enoksson
Pastor
0706-893015
Marianne Björk Kellgren
Diakon
0707-547015

Telefon expedition
0511-50304