Gudstjänster

Varje söndag inbjuder vi till gudstjänst i Equmeniakyrkan. Vår vanligaste gudstjänsttid är 11.00 men ibland kan det  förekomma att vi möts kl 16.00 eller 18.00. På sommaren är gudstjänsterna kl 10.00 och under juli månad är gudstjänsterna ekumeniska. Det händer också att vi under året firar gudstjänst tillsammans med andra församlingar, antingen i Equmeniakyrkan eller i någon av de andra kyrkorna i kommunen. En gång i månaden, oftast den första söndagen, firar vi nattvard.

Gudstjänsten är öppen för alla och vi vill i våra gudstjänsterna vara en kyrka för hela livet. Vi har söndagsskola/barnpassning under höst och vår. En gång per termin medverkar barn och personal från Smulan i gudstjänsten.

Varje söndag är det kyrkkaffe.

Det finns också regelbundna gudstjänster på våra äldreboenden som kyrkorna turas om att ansvara för.
Onsdagar kl 15.30 på Lundagården, Torsdagar kl 14.30 Kastanjegården, 15.30 Helenagården samt 16.15 på Ceciliagården.

 

Kontaktpersoner

Marianne Enoksson

Ledig på måndagar
0706-893015

Kalender

 
söndag den 27 maj kl. 11:00

Gtj-ledare Ewa Johansson
Predikan Marianne Enoksson
Söndagsskoleavslutning 
Musik Margot Rydberg
Teknik Lennarth o Christoffer
NV: A-KR, MG, TG, IH

Kyrkkaffe

söndag den 3 juni kl. 11:00

Gtj-ledare Marianne Enoksson
Predikan Jonathan Skarp
Sång Gospelkören Solid Ground
Musik Ewa Johanssonn
Teknik Erik och Oscar

Kyrkkaffe

söndag den 10 juni kl. 11:00

Gtj-ledare Lennarth Åstrand
Predikan Rebecka Ros
Sång Prisma Worship
Musik Carine
Teknik Per och Tore

Kyrkkaffe

söndag den 17 juni kl. 10:00

Gtj-ledare Barbro Blyh
Predikan: Marianne Enoksson
Sång av Marie Walfridsson
Musik: Margareta Abrahamsson
Teknik Anders och Emil

NV   A-LS, UÅ

Kyrkkaffe

 


Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Enoksson
Pastor
0706-893015
Marianne Björk Kellgren
Diakon
0707-547015

Telefon expedition
0511-50304