Gudstjänster

Under pandemin anpassar vi vårt gudstjänstfirande efter de restriktioner som gäller vilket för närvarande innebär att vi endast har gudstjänster som sänds via vår Youtube-kanal. Se länk på startsidan. Vi hoppas att vi sen kan återgå till det som står nedan:

Varje söndag inbjuder vi till gudstjänst i Equmeniakyrkan. Vår vanligaste gudstjänsttid är 11.00 men ibland kan det  förekomma att vi möts kl 16.00 eller 18.00. På sommaren är gudstjänsterna kl 10.00 och under juli månad är gudstjänsterna ekumeniska. Det händer också att vi under året firar gudstjänst tillsammans med andra församlingar, antingen i Equmeniakyrkan eller i någon av de andra kyrkorna i kommunen. En gång i månaden, oftast den första söndagen, firar vi nattvard.

Gudstjänsten är öppen för alla och vi vill i våra gudstjänsterna vara en kyrka för hela livet. Vi har söndagsskola/barnpassning under höst och vår. En gång per termin medverkar barn och personal från Smulan i gudstjänsten.

Varje söndag är det kyrkkaffe.

Det finns också regelbundna gudstjänster på våra äldreboenden som kyrkorna turas om att ansvara för.

 

Kontaktpersoner

Marianne Boström

Ledig på måndagar
0706-893015

Kalender

 
söndag den 4 december kl. 11:00

"Det ska komma en tid"
Predikan Marianne Boström   Sång Elin Kjell och Karin Andersson med barn
Ledning Ewa Johansson        Musik
Teknik  Erik och Oskar           Nv ALS ,PML, HF, IH
KYRKKAFFE omg 3

söndag den 11 december kl. 11:00

Predikan Anders Milton   Sång Andreas Wändahl o Anders Milton
Ledning Lennath Åstrand  Musik Ewa Johansson
Teknik Anders och Emil
KYRKKAFFE omg 3

torsdag den 15 december kl. 15:30
söndag den 18 december kl. 11:00

Barnkör, kör och solister.
Marianne Boström
Kyrkkaffe (omg 4)
Musik Carine Svensson
Teknik
 

lördag den 24 december kl. 23:00

Predikan Emil Johansson    Ledning Erik Jonåker
Sång körsång av ungdomar  Musik Karolina Ros
 


Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Susanne Skarp Bergfalk
Diakon
073 053 47 02
Karolina Ros
Ungdomsledare
073 083 64 99

Telefon expedition
0706-89 30 15