Förskolan Smulan

Rektor/förskollärare
Smulans förskola - Götene
Välkommen att söka till Smulans förskola. Förskolan drivs av Equmeniakyrkan Götene, som ett alternativ till Götenes kommunala förskolor.
Smulans förskola består av två avdelningar, Arken och Duvan. Vi finns på Östra Torsgatan, nära Götene Centrum vilket ger oss möjlighet att ta del av den service som finns i Götene. Vi har dessutom gångavstånd till Brännaskogen och därmed naturen. Förskolan har tillgång till en villa och en lägenhet i huset bredvid och en nybyggd utegård i direkt anslutning till förskolan.
Vi har ett gott samarbete med Götene kommun. Bland annat erhåller vi bidrag från kommunen, delar specialpedagogisk expertis med kommunen och barn inskrivna i vår verksamhet erhåller samma försäkringsskydd som övriga barn i kommunen. Vi delar den kommunala barnomsorgskön och ansökan sker via kommunens hemsida, där Smulan kan anges som önskemål om placering. Vi delar även en del studiedagar med övriga förskolor och vill vara en del i utvecklingen av Götenes förskole-verksamhet.
Smulans förskola har som målsättning att varje barn ska utveckla sin identitet, nyfikenhet, förmåga att lyssna, berätta, leka och lära, detta i en trygg miljö där alla blir sedda. Läroplanen för förskolan (Lpfö-18) utgör grunden för vår verksamhet, där vi vill lyfta fram varje människas okränkbara värde och det ansvar vi har för varandra och vår miljö.
Nu söker vi en ny Rektor som vill vara med att driva den fortsatta utvecklingen av förskolan. Vi söker någon som delar vår kristna värdegrund och är en god ledare och förebild.

Smulans förskola har en profil med tre tydliga områden;
- Grundlägga en förståelse hur viktig anknytningen i förskolan är
- Grundlägga en förståelse för matens betydelse.
- Grundlägga en förståelse för kristen tradition.
 
Arbetsuppgifter
Som Rektor har du det pedagogiska ledningsansvaret för förskolan. Arbetet i förskolan sker i tät samverkan med barnen, deras vårdnadshavare och styrelsen i föreningen. Genom ett tydligt ledarskap organiserar och skapar du förutsättningar för en förskola med hög kvalitet där läroplanens värdegrund och uppdrag genomsyrar verksamheten. Du blir ansvarig för att förskolans profil efterföljs, utvecklas och utvärderas och att förskolans verksamhet följer Skolverkets läroplan. Du skapar engagemang och delaktighet bland dina medarbetare och leder det pedagogiska utvecklingsarbetet mot förskolans mål. Du ansvarar för att säkra verksamhetens kvalité samt har ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar.
 
Anställningsvillkor: Tillsvidare, heltid
Tjänsten innebär en anställning som Rektor på 30% kombinerat med 70%-tjänst som förskollärare.
 
Kvalifikationer:
Vi söker dig som har högskoleexamen med pedagogisk inriktning och erfarenhet av arbete i förskola/skola. Du är tydlig och strukturerad, kan både arbeta självständigt och tillsammans med andra och har en förmåga att snabbt bilda dig en helhetssyn och utifrån det fatta beslut. Du lägger energi på saker som går att påverka. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, utbildning, erfarenhet av ledarskap, flexibilitet, kreativitet och förmåga att söka kunskap och inspiration.
 
Övriga meriter och utbildningar:
Erfarenhet av ledningsuppdrag är meriterande och god kännedom om styrdokument samt förmåga att strukturera planera och inspirera. Genomförd Rektorsutbildning är meriterande.
Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse

Lön: Fast månadslön enligt avtal och överenskommelse
 
Övriga upplysningar:
Utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta kan beställas på Polisens hemsida.
 
Välkommen med din ansökan!
Har du frågor om tjänsten kontakta gärna:
Styrelseledamot i Equmeniakyrkan Götene med uppdrag att vara kontaktperson mot Smulan
BengtÅke Gindemo 070-524 67 00
 
Har du frågor om Equmeniakyrkan Götene inriktning och verksamhet för övrigt, kontakta ordförande Roger Wändal tel nr: 070-206 28 59
 

Ansökningshandlingar och CV skickas med vanlig post eller e-mail till:
Equmeniakyrkan Götene
Borgargatan 2
533 32 Götene

Eller e-mail:
roger.wandal@gotenehus.se

Urval- och intervjuarbete kommer att ske löpande så sök redan idag!
 
 Välkommen att ansöka!
Equmeniakyrkan Götene
Roger Wändal

Smulans Förskola är en förskola, för barn 1-5 år, på Kristen grund. Förskolan drivs av Equmeniakyrkan Götene, som ett alternativ till Götenes kommunala förskolor.
Smulans förskola består av två avdelningar, Arken och Duvan. Vi finns på Östra Torsgatan, nära Götene Centrum vilket ger oss möjlighet att ta del av den service som finns i Götene. Vi har dessutom gångavstånd till Brännaskogen och därmed naturen.

Smulans förskola har en välutbildad, driven personalgrupp med lång erfarenhet av förskoleverksamhet. Vi anser oss ha fått goda vitsord från både barn, familjer, skola och externa professioner. Förskolans verksamhet utgår från Läroplan för förskolan 98, reviderad 10 (Lpfö 98/10), vi ingår i utbildningsväsendet och lyder under skollagen. Vår verksamhet granskas av Götene kommun, som i sin tur redovisar granskningen för skolverket, därmed har vi samma krav på oss som övrig barnomsorg i kommunen.
Vi har i övrigt ett gott samarbete med Götene kommun. Bland annat erhåller vi bidrag från kommunen, delar specialpedagogisk expertis med kommunen och barn inskrivna i vår verksamhet erhåller samma försäkringsskydd som övriga barn i kommunen. Vi delar den kommunala barnomsorgskön och ansökan sker via kommunens hemsida, där Smulan kan anges som önskemål om placering. Vi delar även en del studiedagar med övriga förskolor och vill vara en del i utvecklingen av Götenes förskoleverksamhet.

SMUlans Kristna profil innebär att

  • vi använder bibelberättelser vid sidan av andra berättelser. 
  • vi vill ge barnen vetskap om vad bibeln handlar om och var den kristnade delen av världen hämtat sina värderingar. 
  • vi ibland använder bibelberättelser för att belysa det mellanmänskliga samspelet och dess konsekvenser. 
  • vi vill berika barnens sångskatt genom att bredda utbudet av melodier och texter med de sånger som finns inom svensk kristenhet, vid sidan av förskolans traditionella sångskatt. Många av sångerna uttycker en glädje och tacksamhet över vad man är, vilket ger barnen ett styrkt självförtroende och glädje över att vi har varandra.
  • det förekommer bön som ett dagligt inslag. Dels används bönen ”Gud som haver” eller liknande böner, som är en tradition och som vi tycker tillhör allmänbildingen, dels använder vi en bordsbön innan vi äter.
  • vi kommer att vara lyhörda i de fall föräldrar skulle välja att ta avstånd från de konfessionella inslagen i vår verksamhet, ta reda på vilka inslag de anser vara stötande och förändra dessa.

Att ta del av detta anser vi vara barnens rättighet, fastslagen i § 14 i FN:s barnkonvention, för att senare i livet själv kunna ta ställning i trosfrågor , kunna relatera till och respektera olika uppfattningar kring tro.

Hur får mitt barn en plats på Smulans Förskola?
Först och främst är Ni välkomna att höra av Er och boka ett besök, möta personal, få information och se våra lokaler.
Föräldrar som önskar plats på Smulans förskola anmäler detta till Götene Kommun via e-tjänst på kommunens hemsida. Eller via blankett som finns att hämta hos oss. I båda formulären finns en ruta för önskemål om placering.

Hantering av synpunkter och klagomål på verksamheten:
Enligt skollagen (2010:800 kap 4 § 8) ställs krav att det ska finnas rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Huvudregeln är att klagomålet i första hand ska lämnas till ansvarig förskolechef eller motsvarande ledningsfunktion. 
Det är bra om Du som har synpunkter/klagomål skriver ner Dina tankar (Blankett finns som fil eller blankett att hämta på förskolan) för att få ett underlag för eventuell förändring, som är möjlig att utvärdera. Det är tillåtet att lämna anonymt.

  • Inlämnat klagomål registreras/diarieförs.
  • Bedömning sker om vem som ska hantera ärendet.
  • Skriftligt svar ges till den som lämnat in synpunkten/klagomålet (om man inte lämnat det anonymt) att det inkommit och vem som är handläggare.
  • Klagomålet framförs även till styrelsen för Equmeniakyrkan Götene, så att de kan utföra sitt huvudmannaskap och agera.

Huvudman: Equmeniakyrkan Götene 
Förskolechef: Åke Mathiason

Länk till Götene Kommuns hemsida: http://www.gotene.se/barnomsorgochskola.9.html

SMULANS FÖRSKOLA
Östra Torsgatan 3
533 32 GÖTENE
Telefon: 0511-510 47
E-post: smulansforskola@hotmail.com
 

Kontaktpersoner

Bengt-Åke Gindemo kontaktperson Smulan

Rektorstjänsten är vakant
0703-919192

Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Ida Andersson
Ungdomsledare
0709-384990
Emil Johansson
Församlingsutvecklare
072 727 52 22
Erik Jonåker
Församlingsutvecklare
072 238 12 17

Telefon expedition
0511-50304