Om församlingen

VÄLKOMMEN TILL EQUMENIAKYRKAN GÖTENE

"En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen."

Equmeniakyrkan Götene och equmenia Götene 
- är en del av och Equmeniakyrkan och equmenia. Equmeniakyrkan är en ny kyrka som bildades 2011 av Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan.
- vill vara en öppen kyrka, tillgänglig för människor i omvärlden.
- vill vara en plats för möten genom vilka människor kan växa och utvecklas i sin tro.
- vill vara en arena där människor kan samarbeta, skapa, bli bekräftade och utmanade.
Vil du veta mer om Equmeniakyrkan i Sverige och i världen kan du söka på www.equmeniakyrkan.se
​​​​​
FYRA FOKUSOMRÅDEN

Equmeniakyrkan Götene har fyra fokusområden som vi vill satsa på. Här kommer en kort presentation av dem.

Smulan är vår förskola med ett 30-tal barn inskrivna och ca 9 anställda. 

Barn och undom - genom söndagsskola och scoutarbete som Equmenia bedriver och genom Prisma (ungdomsarbete gemensamt med Korskyrkan) kan vi möta barn och ungdomar.

Diakoni - är tjänst för människor nära och långt borta. Diakonalt arbete kan vara besök, samtal, förbön och omsorg om människor i vår närhet.
Vi vill också hjälpa människor i andra delar av vår värld, det gör vi genom att stötta Equmeniakyrkans internationella arbete.
Equmeniakyrkan Götene finns också med som huvudman för Kyrkornas Second Hand.

Göta - Göta är ett bra komplement till kyrkan och vi vill att huset och trädgården ska vara mötesplatser både för gamla och unga. Göta är också en plats där några människor bor och en arbetsplats för några. Det är helt enkelt ett hus som rymmer många dimensioner av livet.

Varje vecka inbjuder vi till gudstjänst. Gudstjänsten är öppen för alla och vi vill att hela livet ska rymmas när vi samlas till gudstjänst. Vi vill fortsätta att glädjas över Smulans sång, vi vill höra rapporter från scoutläger och vi vill möta ungdomarna i gudstjänsterna. Vi vill be för vårt samhälle och för världen. Vi vill komma till Gud med hela vårt liv.

Att tillhöra en kyrka. Den som har en tro, stor eller liten, och som vill närma sig Jesus och bekänna honom som Herre och Frälsare är välkommen att bli medlem i vår församling. Har du frågor och tankar runt detta eller runt dopet så är du välkommen att ta kontakt med församlingens pastor eller ungdomsledare. Församlingen är indelad i åtta mindre omsorgsgrupper.


Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Susanne Skarp Bergfalk
Diakon
073 053 47 02
Karolina Ros
Ungdomsledare
073 083 64 99

Telefon expedition
0706-89 30 15