Diakoni och omsorg

Equmeniakyrkan vill vara en kyrka för hela livet. Vår diakonala verksamhet innefattar både möten och arbete på hemmaplan och vårt internationella arbete.

Hem- och sjukbesök
Den som är sjuk eller inte orkar komma till kyrkan kan få besök. Församlingen har en diakonigrupp som tillsammans med diakon och pastor ansvarar för hem- och sjukbesök samt anordnar utflykter mm. Kontaktperson: Birgitta Elmlund 0511-515 63

Mötesplatser 
- Varannan tisdagseftermiddag (ojämna veckor) kl 16.00 är det tisdagscafé i församlingssalen. En stund av samtal och gemenskap runt omkring fikabordet.
Kontaktperson: Margot Rydberg tel 0511-51007
- Dagledigträffar i samarbete med Korskyrkan och Götene församling anordnas ungefär 1 gång per månad. Onsdagar kl 14.00. 
Kontaktperson: Ulla Åkesson tel 0511-50285
- Vi samarbetar också med andra kyrkor för att skapa möten med asylsökande som kommit till vår kommun. Kontaktperson: Marianne Björk Kellgren 0707-547015

Kyrkornas Second Hand
Svenska Kyrkan, Korskyrkan och Equmeniakyrkan driver tillsammans Kyrkornas Second Hand som har sin butik på Lidköpingsvägen. Second Hand är en verksamhet som främjar möten och gemenskap mellan församlingarna samt ger ett antal personer praktik- och arbetsträning. Det är också en mötesplats för de som handlar och arbetet främjar återvinning samt ger människor möjlighet att handla varor till ett billigt pris. Det ekonomiska överskottet fördelas till hjälpprojekt runt om i vår värld. Vår andel brukar oftast förmedlas till hjälpverksamhet som bedrivs av Equmeniakyrkans systerkyrkor.
Föreståndare: Jörgen Eklund, tel 0511-341020
www.kyrkornassecondhand.se
 

Kontaktpersoner

Marianne Björk Kellgren

Arbetar 50% Mån-Fre
0707-547015

Kalender

 
torsdag den 25 oktober kl. 18:30

ORD FÖR DAGEN SOM KOMMER

tisdag den 30 oktober kl. 16:00

Välkommen till gemenskap!

torsdag den 1 november kl. 15:30
torsdag den 8 november kl. 18:30

ORD FÖR DAGEN SOM KOMMER

lördag den 10 november kl. 16:00

MÖTE MED EN VÄN


Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Enoksson
Pastor
0706-893015
Marianne Björk Kellgren
Diakon
0707-547015

Telefon expedition
0511-50304