Diakoni och omsorg

Equmeniakyrkan vill vara en kyrka för hela livet. Vår diakonala verksamhet innefattar både möten och arbete på hemmaplan och vårt internationella arbete.

Hem- och sjukbesök
Den som är sjuk eller inte orkar komma till kyrkan kan få besök. Församlingen har en diakonigrupp som tillsammans med diakon och pastor ansvarar för hem- och sjukbesök samt anordnar utflykter mm. Kontaktperson: Birgitta Elmlund 0511-515 63

Mötesplatser 
- Varannan tisdagseftermiddag (ojämna veckor) kl 16.00 är det tisdagscafé i församlingssalen. En stund av samtal och gemenskap runt omkring fikabordet.
Kontaktperson: Margot Rydberg tel 0511-51007
- Dagledigträffar i samarbete med Korskyrkan och Götene församling anordnas ungefär 1 gång per månad. Onsdagar kl 14.00. 
Kontaktperson: Ulla Åkesson tel 0511-50285
- Vi samarbetar också med andra kyrkor för att skapa möten med asylsökande som kommit till vår kommun. Kontaktperson: Marianne Björk Kellgren 0707-547015

Kyrkornas Second Hand
Svenska Kyrkan, Korskyrkan och Equmeniakyrkan driver tillsammans Kyrkornas Second Hand som har sin butik på Lidköpingsvägen. Second Hand är en verksamhet som främjar möten och gemenskap mellan församlingarna samt ger ett antal personer praktik- och arbetsträning. Det är också en mötesplats för de som handlar och arbetet främjar återvinning samt ger människor möjlighet att handla varor till ett billigt pris. Det ekonomiska överskottet fördelas till hjälpprojekt runt om i vår värld. Vår andel brukar oftast förmedlas till hjälpverksamhet som bedrivs av Equmeniakyrkans systerkyrkor.
Föreståndare: Jörgen Eklund, tel 0511-341020
www.kyrkornassecondhand.se
 

Kontaktpersoner

Marianne Björk Kellgren

Arbetar 50% Mån-Fre
0707-547015

Kalender

 
torsdag den 6 september kl. 15:30
lördag den 15 september (Hela dagen)

Start kl 9.30, avslutning med andakt 19.30. (i år blir det inte någon övernattning)
Håkan Brattgård leder samtal utifrån Frälsarkransen. Det blir gemensamma aktiviteter och tid för att bara vara. 
Kostnad för dagen 700 kronor för vuxna och 200 kronor för barn och ungdom
Anmälan senast 12 augusti till 
Malin Lindh 076 808 78 03 
el Helene Lindh 073 340 48 85


Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Enoksson
Pastor
0706-893015
Marianne Björk Kellgren
Diakon
0707-547015

Telefon expedition
0511-50304