STILLA toner & VECKANs texter

Datum och tid: 
tisdag den 4 april kl. 18:30

Joh 17:1 - 18:14
Ewa Johansson och Marianne Boström
 

Verksamhet: 

Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Susanne Skarp Bergfalk
Diakon
073 053 47 02
Karolina Ros
Ungdomsledare
073 083 64 99

Telefon expedition
0706-89 30 15