LEDARFEST

Datum och tid: 
söndag den 15 oktober kl. 17:00

Med inspiration av Johanne Bjurenstedt.
Mat. Anmälan till Benga Gindemo senast 8 okt


Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Susanne Skarp Bergfalk
Diakon
073 053 47 02
Karolina Ros
Ungdomsledare
073 083 64 99

Telefon expedition
0706-89 30 15