GUDSTJÄNST vid Göta

Datum och tid: 
söndag den 14 juli kl. 10:00

Predikan Håkan Brattgård    Ledning Erik Jonåker
Sång Magdalena Segerstig  Musik Margareta Abrahamsson 
Ljud 
KYRKKAFFE omg 1

Verksamhet: 

Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Susanne Skarp Bergfalk
Diakon
073 053 47 02
Karolina Ros
Ungdomsledare
073 083 64 99

Telefon expedition
0706-89 30 15