GUDSTJÄNST med nattvard

Datum och tid: 
söndag den 24 oktober kl. 11:00

"Livet ett uppdrag här och nu" 
Predikan Marianne Boström. Sång av Hanna Klaar.
Gtj-ledning Emil Johansson. Musik Ewa Johansson
Teknik Per, Tore och Ingemar  Nattvard EJ, ALS, LW, HF
 KYRKKAFFE  (omg 3)    Efter kyrkkaffet sångövning inför ahd

Verksamhet: 

Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Ungdomsledare vakant kontakta Erik el Emil
Ungdomsledare
Emil Johansson
Församlingsutvecklare
072 727 52 22
Erik Jonåker
Församlingsutvecklare
072 238 12 17

Telefon expedition
0511-50304