FAMILJESCOUT

Datum och tid: 
lördag den 6 april kl. 14:00

14-16  meddela gärna specialkost
familjescoutgotene@hotmail.com

Verksamhet: 

Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Susanne Skarp Bergfalk
Diakon
073 053 47 02
Karolina Ros
Ungdomsledare
073 083 64 99

Telefon expedition
0706-89 30 15