Kultur och samtal

Församlingen vill erbjuda mötesplatser där människor kan utmanas, inspireras, växa och mogna. Detta kan ske i gudstjänst, kulturevenemang eller i samtalsgrupper eller på andra sätt. Vi vill erbjuda kulturella upplevelser, gemenskap och samtal både med andra människor och med Gud. Du är välkommen på dessa samlingar:

MUSIKVERKSAMHET
Sång och musik är viktiga inslag i gudstjänster och andra samlingar. I församlingen finns olika solister och grupper som medverkar, bl a har vi en projektkör som kallas Brödragruppen vilken leds av Margareta Abrahamsson. Vi har också goda kontakter i vår omgivning som gör att vi kan få ett varierat utbud av musik. För några år sedan installerades en ny orgel. Det finns ett Programråd som ansvarar för att kalla medverkande till gudstjänster, sammankallande för detta råd är Marianne Enoksson tel 070 689 30 15. Fr o m oktober 2016 är Rebecka Ros  anställd på deltid för att arbeta med vårt projekt att "Bredda musiken i församlingen". Rebecka har telefon 0738-473223. Rebecka är bl a ledare för en Gospelkör för ungdomar som övar på tisdagskvällar kl 19.00.

VÅFFELKVÄLLAR - GÖTA
Sommartid (veckan efter midsommar - mitten av augusti) serveras våfflor vid Göta varje onsdag kl 17.00-20.00.
Höst och vår har vi våffelkvällar en torsdagskväll i månaden. Vid dessa samlingar har vi också någon gäst som medverkar.
Torsdag 2 mars kl 19.00 "Bilder från Sidenvägen" Lars-Inge Bly visar bilder från en resa. Våfflor serveras från kl 18.00
Torsdag 6 april kl 19.00  "Från svart gummibåt till blått tält" Suzanne Melville berättar från volontärarbete bland flyktingar i Grekland. Våfflor fr kl 18.00.

LIVSNÄRA SAMTAL
Torsdagar kl 18.30-20.00 samtal om tro utifrån en bok. Kontaktperson: Marianne Enoksson, 0706-893015 
Under våren 2017 samtalar vi om Tomas Sjödins bok DEN SOM HITTAR SIN PLATS TAR INGEN ANNANS.
Fem torsdagar 19.00-20.30 i Equmeniakyrkan. 23 februari samt 9, 16, 23 och 30 mars.
Anmäl till Marianne Enoksson tel 070 689 30 15 om du vill ha en bok.

BIBELSAMTAL  
Varje tisdag kl 18.30 samtal utifrån Romarbrevet. Plats: Göta. Kontaktperson: Marianne Björk Kellgren, 0707-547015

BÖN   
Varje tisdag (även under sommaren) kl 09.00-10.00 bön i församlingssalen. Kontaktperson: Lars Hagman.

MÖTE MED EN VÄN
I början på varje termin har vi en bönesamling med temat "Möte med en vän" 
Lördag kl 16.00 och 17.30. Fika kl 17.00. Man kan välja att vara med på en samling eller hela tiden.
Plats: Församlingssalen. Kontaktperson: Stellan Dahlgren 0511-59553

PILGRIMSVANDRINGAR 
Vi ordnar några gånger per år kortare pilgrimsvandringar (ca 3-4 timmar). Vi möts vid Equmeniakyrkan för gemensam resa, oftast vandrar vi på Kinnekulle. Var och en tar med sig fika för vandringen och vi rekommenderar att man har bra skor och lämpliga kläder för vandring. 
Under våren planeras vandringar 23 april kl 10.00 och den 21 maj kl 16.00 

 

Kalender

 
torsdag den 5 juli kl. 17:00

Välkommen till vår gemenskap och goda våfflor på Göta i sommar

torsdag den 12 juli kl. 17:00

Välkommen till vår gemenskap och goda våfflor på Göta i sommar

torsdag den 19 juli kl. 17:00

Välkommen till vår gemenskap och goda våfflor på Göta i sommar

torsdag den 26 juli kl. 17:00

Välkommen till vår gemenskap och goda våfflor på Göta i sommar

torsdag den 2 augusti kl. 17:00

Välkommen till vår gemenskap och goda våfflor på Göta i sommar


Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Enoksson
Pastor
0706-893015
Marianne Björk Kellgren
Diakon
0707-547015

Telefon expedition
0511-50304