Kultur och samtal

Församlingen vill erbjuda mötesplatser där människor kan utmanas, inspireras, växa och mogna. Detta kan ske i gudstjänst, kulturevenemang eller i samtalsgrupper eller på andra sätt. Vi vill erbjuda kulturella upplevelser, gemenskap och samtal både med andra människor och med Gud. Du är välkommen på dessa samlingar:

MUSIKVERKSAMHET
Sång och musik är viktiga inslag i gudstjänster och andra samlingar. I församlingen finns olika solister och grupper som medverkar, bl a har vi en projektkör som kallas Brödragruppen vilken leds av Margareta Abrahamsson. Vi har också goda kontakter i vår omgivning som gör att vi kan få ett varierat utbud av musik. För några år sedan installerades en ny orgel. Det finns ett Programråd som ansvarar för att kalla medverkande till gudstjänster, sammankallande för detta råd är Marianne Enoksson tel 070 689 30 15. Vår ungdomsledare Rebecka Ros, telefon 0738-473223, leder gospelkören Solid Ground. 

VÅFFELKVÄLLAR - GÖTA
Sommartid (veckan efter midsommar - mitten av augusti) serveras våfflor vid Göta varje torsdag kl 17.00-20.00.

VÄXTHUSET
Hösten 2018 kommer vi att ha fyra studiekvällar i samarbete med Korskyrkan där man kan välja mellan fyra olika ämnen.

BÖN   
Varje tisdag (även under sommaren) kl 09.00-10.00 bön i församlingssalen. Kontaktperson: Margot Rydberg

MÖTE MED EN VÄN
I början på varje termin har vi en bönesamling med temat "Möte med en vän" 
Lördag kl 16.00 och 17.30. Fika kl 17.00. Man kan välja att vara med på en samling eller hela tiden.
Plats: Församlingssalen. Kontaktperson: Stellan Dahlgren 0511-59553

PILGRIMSVANDRINGAR 
Vi ordnar några gånger per år kortare pilgrimsvandringar (ca 3-4 timmar). Vi möts vid Equmeniakyrkan för gemensam resa, oftast vandrar vi på Kinnekulle. Var och en tar med sig fika för vandringen och vi rekommenderar att man har bra skor och lämpliga kläder för vandring. 
 

 

Kalender

 
torsdag den 17 januari kl. 18:00

Samtal om framtiden med omsorgsgrupp 2
Plats: Göta

lördag den 19 januari kl. 18:00

En gudstjänst med utgångspunkt från en pilgrimsvandring till Santiago de Compostela
Medverkan av Marianne Enoksson m fl
Gtj ledare Ewa Johansson
Musik Margareta Abrahamsson
Teknik Anders och Emil
 

söndag den 20 januari kl. 11:00

Ekumenisk högmässa i Forshems kyrka. Biskop em Erik Aurelius.
Sång av Ekumeniska kören
Kyrklunch i församlingshemmet (60 Kr), anmälan senast 14 januari tel 0511-285 74
Föredrag "Framåt mot Jesus. Om gamla testamentets betydelse i kristendomen"

tisdag den 22 januari kl. 15:00

Kaffe och gemenskap, tisdagar i jämna veckor.
Ansvarig Margot Rydberg

söndag den 3 februari kl. 13:00

Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Enoksson
Pastor
0706-893015

Telefon expedition
0511-50304