Kultur och samtal

Församlingen vill erbjuda mötesplatser där människor kan utmanas, inspireras, växa och mogna. Detta kan ske i gudstjänst, kulturevenemang eller i samtalsgrupper eller på andra sätt. Vi vill erbjuda kulturella upplevelser, gemenskap och samtal både med andra människor och med Gud. Du är välkommen på dessa samlingar:

MUSIKVERKSAMHET
Sång och musik är viktiga inslag i gudstjänster och andra samlingar. I församlingen finns olika solister och grupper som medverkar, bl a har vi en projektkör som kallas Brödragruppen vilken leds av Margareta Abrahamsson. Vi har också goda kontakter i vår omgivning som gör att vi kan få ett varierat utbud av musik. För några år sedan installerades en ny orgel. Det finns ett Programråd som ansvarar för att kalla medverkande till gudstjänster, sammankallande för detta råd är Marianne Enoksson tel 070 689 30 15. Vår ungdomsledare Rebecka Ros, telefon 0738-473223, leder gospelkören Solid Ground. 

VÅFFELKVÄLLAR - GÖTA
Sommartid (veckan efter midsommar - mitten av augusti) serveras våfflor vid Göta varje torsdag kl 17.00-20.00.

VÄXTHUSET
Hösten 2018 kommer vi att ha fyra studiekvällar i samarbete med Korskyrkan där man kan välja mellan fyra olika ämnen.

BÖN   
Varje tisdag (även under sommaren) kl 09.00-10.00 bön i församlingssalen. Kontaktperson: Margot Rydberg

MÖTE MED EN VÄN
I början på varje termin har vi en bönesamling med temat "Möte med en vän" 
Lördag kl 16.00 och 17.30. Fika kl 17.00. Man kan välja att vara med på en samling eller hela tiden.
Plats: Församlingssalen. Kontaktperson: Stellan Dahlgren 0511-59553

PILGRIMSVANDRINGAR 
Vi ordnar några gånger per år kortare pilgrimsvandringar (ca 3-4 timmar). Vi möts vid Equmeniakyrkan för gemensam resa, oftast vandrar vi på Kinnekulle. Var och en tar med sig fika för vandringen och vi rekommenderar att man har bra skor och lämpliga kläder för vandring. 
 

 

Kalender

 
lördag den 15 september (Hela dagen)

Start kl 9.30, avslutning med andakt 19.30. (i år blir det inte någon övernattning)
Håkan Brattgård leder samtal utifrån Frälsarkransen. Det blir gemensamma aktiviteter och tid för att bara vara. 
Kostnad för dagen 700 kronor för vuxna och 200 kronor för barn och ungdom
Anmälan senast 12 augusti till 
Malin Lindh 076 808 78 03 
el Helene Lindh 073 340 48 85

lördag den 13 oktober (Hela dagen)

TEMADAG MED FOKUS PÅ VAD NATUREN SKAPAR SOM GER OSS MAT OCH ENERGI I VARDAG OCH FEST


Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Enoksson
Pastor
0706-893015
Marianne Björk Kellgren
Diakon
0707-547015

Telefon expedition
0511-50304