Kalender

september
Vecka 37

söndag

19


sep

Emil Johansson     Sång av Andreas Wändahl
Ml  Marianne  Boström   Teknik Erik o Oskar  
                                                

Mer information om Gudstjänster

19


sep

Samling vid Västerplana kyrka. Ta med fika

Vecka 38

tisdag

torsdag

23


sep

- 20.00

23


sep

för nytt ljud- och bild. En mix av medverkande.

Mer information om Musik

lördag

25


sep

Erik Jonåker med gäst

söndag

26


sep

Marianne Boström  Sång av Vilma Jonsson
Ml  Karin Andersson   Teknik Per och Tore                       

Mer information om Gudstjänster
Vecka 39

tisdag

28


sep

onsdag

29


sep

I tjänst för medmänniskan, nära och långt borta. Jörgen Eklund, föreståndare för Kyrkornas Second Hand

oktober
Vecka 40

tisdag

torsdag

7


okt

- 20.00

Vecka 41

tisdag

12


okt

Vecka 42

tisdag

torsdag

21


okt

- 20.00

Vecka 43

tisdag

26


okt

november
Vecka 44

tisdag

torsdag

4


nov

- 20.00

Vecka 45

tisdag

9


nov

söndag

14


nov

Mer information om Gudstjänster
Vecka 46

tisdag

torsdag

18


nov

- 20.00

Vecka 47

tisdag

23


nov

Vecka 48

tisdag

december
Vecka 48

torsdag

2


dec

- 20.00

Vecka 49

tisdag

7


dec

Vecka 50

tisdag


Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Vilma Jonsson
Ungdomsledare
072 585 13 88
Erik Jonåker
Församlingsutvecklare
072 238 12 17
Emil Johansson
Församlingsutvecklare
072 727 52 22

Telefon expedition
0511-50304