GUDSTJÄNST Storbild från Segolstorp

Datum och tid: 
söndag den 8 augusti kl. 11:00

Fikakorg vid Göta kl 10.00
Teknik Emil Johansson

Verksamhet: 

Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Vilma Jonsson
Ungdomsledare
072 585 13 88
Emil Johansson
Församlingsutvecklare
072 727 52 22
Erik Jonåker
Församlingsutvecklare
072 238 12 17

Telefon expedition
0511-50304