GUDSTJÄNST med nattvard och minnesstund

Datum och tid: 
lördag den 6 november kl. 11:00

Livet en gåva - nu och för evigt.
Predikan o gtj ledning Marianne Boström
Körsång under ledning av Ingemar Ros
Musik Simon Bergenwall och Carine Svensson
Textläsningar Bosse Boström, Jalle Sigurdsson
och Hanna Wändal
Nattvard PML ABÅ BÅG BE
Teknik Roger, Evelina, Emil
Kyrkkaffe (omg 4)

Verksamhet: 

Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Ungdomsledare vakant kontakta Erik el Emil
Ungdomsledare
Emil Johansson
Församlingsutvecklare
072 727 52 22
Erik Jonåker
Församlingsutvecklare
072 238 12 17

Telefon expedition
0511-50304