ÖPPEN KYRKA för enskild bön och ljuständning kl 10-12 samt 16-18

Datum och tid: 
tisdag den 23 februari kl. 10:00
Verksamhet: 

Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
533 32 Götene
Marianne Boström
Pastor
0706-893015
Ida Andersson
Ungdomsledare
0709-384990
Emil Johansson
Församlingsutvecklare
072 727 52 22
Erik Jonåker
Församlingsutvecklare
072 238 12 17

Telefon expedition
0511-50304